مراسم هفتگی 1394/10/07 بزم عشاق الائمه.کربلایی مصطفی تمیزی.سید محسن فاطمی
برای دانلود بر ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

تاریخ ارسال: سه شنبه 08 / 10 / 1394 ساعت: 23:23 |تعداد بازدید : 349 نویسنده :

مراسم هفتگی و ایام شهادت سلطان علی ابن موسی الرضا 1394/09/23 کربلایی مصطفی تمیزی.سید محسن فاطمی

مراسم هفتگی و ایام شهادت سلطان علی ابن موسی الرضا 1394/09/23 کربلایی مصطفی تمیزی.سید محسن فاطمی

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

ادامه مطلب

تاریخ ارسال: پنج شنبه 26 / 09 / 1394 ساعت: 22:6 |تعداد بازدید : 702 نویسنده :

مراسم هفتگی 1394/8/11 بزم عشاق الائمه.کربلایی مصطفی تمیزی.کربلایی ابراهیم دادوند

برای دانلود بر ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

تاریخ ارسال: سه شنبه 12 / 08 / 1394 ساعت: 17:46 |تعداد بازدید : 420 نویسنده :

توجه مراسم هفتگی 1394/7/13 کربلایی مصطفی تمیزی و ابراهیم دادوندبرای دانلود بر ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

تاریخ ارسال: سه شنبه 14 / 07 / 1394 ساعت: 15:27 |تعداد بازدید : 683 نویسنده :

مراسم هفتگی 1394/7/6 بزم عشاق الائمه...محمود عیدانیان.مصطفی تمیزی
برای دانلود بر ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

تاریخ ارسال: سه شنبه 07 / 07 / 1394 ساعت: 21:43 |تعداد بازدید : 905 نویسنده :

مراسم هفتگی 1394/6/30 بزم عشاق الائمه.کربلایی مصطفی تمیزیبرای دانلود بر ادامه مطلب کلید کنید

ادامه مطلب

تاریخ ارسال: پنج شنبه 02 / 07 / 1394 ساعت: 12:45 |تعداد بازدید : 330 نویسنده :

مراسم هفتگی 9/6/1394 بزم عشاق الائمه.کربلایی مصطفی تمیزیبرای دانلود به ادامه مطلب بروید

ادامه مطلب

تاریخ ارسال: چهار شنبه 11 / 06 / 1394 ساعت: 18:38 |تعداد بازدید : 687 نویسنده :

مراسم شب شهادت امام صادق علیه سلام.کربلایی مصطفی تمیزی

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

ادامه مطلب

تاریخ ارسال: جمعه 23 / 05 / 1394 ساعت: 15:25 |تعداد بازدید : 377 نویسنده :

مراسم هفتگی 12/5/1394 بزم عشاق الائمه.کربلایی مصطفی تمیزی

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

ادامه مطلب

تاریخ ارسال: جمعه 16 / 05 / 1394 ساعت: 13:28 |تعداد بازدید : 283 نویسنده :

مراسم هفتگی 29/4/1394 بزم عشاق الائمه.کربلایی مصطفی تمیزیبرای دانلود بر ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

تاریخ ارسال: پنج شنبه 01 / 05 / 1394 ساعت: 14:3 |تعداد بازدید : 357 نویسنده :